Usługi

Architektura

Architekt to specyficzny zawód. Z jednej strony jesteśmy inżynierami o ścisłych umysłach posiadającymi szeroką wiedzę na temat materiałów, z których tworzymy, z drugiej strony projektujemy z założenia rzeczy ładne, przestrzenie użyteczne i eleganckie tak więc musimy się legitymować odrobiną smaku i wyczucia. Architekt musi też być odrobinę socjologiem. Zauważać, rozumieć i przekuwać w przestrzeń zmiany społecznych oczekiwań dotyczących otaczającego nas świata. Począwszy od domu pod miastem, poprzez plac miejski po największe założenia urbanistyczne. Świat się zmienia i my razem z nim.

Dla nas architektura jest pasją, pasją która każe stawiać pytania dotyczące otaczającej nas przestrzeni i szukać odpowiedzi jak ją kreować.

Wnętrza

GRYCAJ Design to wszechstronni projektanci zajmujący się z pasją także projektowaniem wnętrz. Przygotowujemy wnętrza zarówno prywatne jak i komercyjne. Przez lata doświadczeń staliśmy się specjalistami z zakresu projektowania klubów fitness i restauracji, a projekty apartamentów naszego autorstwa spotkały się z zainteresowaniem prasy co zaowocowało publikacjami branżowymi. Każdy nasz projekt jest poprzedzony długą rozmową z Klientem dotyczącą jego oczekiwań oraz analizą możliwości jakie posiada dany lokal. Dzięki temu projekt jest zarówno elegancki jak i funkcjonalny.

Nasza grupa projektowa posiada również doświadczenia w zakresie obsługi Klientów retailowych rozwijających sieci swoich placówek na terenie Polski. Przygotowujemy projekty typowe, księgi standardów oraz projekty odświeżenia wyglądu marki. Wśród naszych Klientów jest jeden z największych polskich banków, sieć klubów fitness, sieć aptek czy sieć sklepów obuwniczych BADURA S.A.

Project Management

Ważną częścią naszej działalności i oferowanych przez nas usług jest zarządzanie procesem inwestycyjnym. Przygotowujemy inwestycje naszych Klientów poprzez wszystkie etapy realizacyjne, poczynając od analiz wykonalności inwestycji, obwarowań prawnych, możliwości optymalizacji projektu poprzez uzyskiwanie wszelkich wymaganych prawnie decyzji administracyjnych, aż po kontrolę budżetu, harmonogramu i jakości prowadzonych robót. W naszej pracy staramy się działać wyprzedzająco i przewidywać możliwe zagrożenia dla procesu inwestycyjnego. Nasz zespół zbierał doświadczenia w jednej z wiodących firm konsultingowych w Krakowie przy realizacjach inwestycji multifunkcyjnych o skali sięgającej 60 tys. m2 powierzchni użytkowej. Dzięki tym doświadczeniom rozumiemy dokładnie jakie znaczenie dla procesu inwestycyjnego odgrywa utrzymanie się w zadanym czasie i budżecie.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – zakres usług

Etap Przygotowawczy

 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Opracowanie kontraktu
 • Przygotowanie i przesyłanie zapytań ofertowych
 • Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
 • Negocjacje z oferentami, prekwalifikacja
 • Doprowadzenie do podpisania kontaktu

Faza budowy

 • Prowadzenie narad koordynacyjnych
 • Kontrola przerobów i zaawansowania prac na budowie
 • Kontrola zgodności realizacji prac z projektem
 • Reprezentowanie interesu inwestora w zakresie kontroli całości inwestycji zgodnie z budżetem i harmonogramem
 • Faza zamknięcia inwestycji
 • Koordynacja przeprowadzania odbiorów częściowych i końcowych
 • Nadzór nad prowadzeniem niezbędnych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Rozliczenie kontraktu

 • kontrola kosztów prowadzenia prac z budżetem
 • przygotowanie rozliczenia końcowego prac budowlanych

Project Management w  wykonaniu GRYCAJ Design to również nadzór i prowadzenie prac remontowych i wykończeniowych we wnętrzach. Posiadamy szerokie doświadczenia i referencje w zakresie realizacji inwestycji w praktycznie każdym stanie wyjściowym do stanu “pod klucz”. W naszym portfolio znajdują się zarówno remonty starych kamienic, rewitalizacje poddaszy, adaptacje mieszkań developerskich jak i prace w obiektach zabytkowych. Biegle poruszamy się w przepisach prawa budowlanego dzięki czemu proces inwestycyjny jest możliwie uproszczony. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi ekipami wykonawczymi. Gwarantujemy jakość, a dzieki znajomości rynku wykończeń możemy zaproponować najkorzystniejszych finansowo wykonawców.

Zakres oferowanych usług to:

 • Przygotowanie zapytań ofertowych, zebranie i porównanie ofert. Rekomendacje wyboru;
 • Przygotowanie umów dotyczących prac wykończoniowych;
 • Wizyty na budowy sprawdzające postęp prac;
 • Koordynacja prac wykonawców;
 • ustalanie kolejności wykonywanych robót;
 • Raporty o działaniach na budowie;
 • Przygotowanie zestawienia elementów wyposażenia. Koordynacja dostaw materiałów wykończeniowych;
 • Sprawdzanie poprawności prowadzonych robót;
 • Współpraca ze stolarzami czy innymi wykonawcami – wizyty na stolarni/pracowni celem nadzoru nad etapem wstępnym, sprawdzanie poprawności wykonania, rozwiązywanie problemów wykonawczych;
 • Wstępne odbiory prac;
 • Rozwiązywanie kolizji.